bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

EZP-271-2/PN/2020 Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0247/17 pt. „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” w ramach dzia-łania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś p

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty