bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji i banneru UE

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

17.07.2018

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu są zgodne z celem szczegółowym 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Działania 2.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jakim jest zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji.

Liderem (partnerem wiodącym) projektu jest Województwo Małopolskie. Szpital zdecydował o przystąpieniu do projektu z uwagi na jego cele i strategiczny charakter, jak również potrzeby inwestycyjne w zakresie informatyzacji.

Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 17.07.2018

Dokument oglądany razy: 875
« inne aktualności