bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 26.06.2020 z powodu:
Przeniesienie aktualności do nowej zakładki "Fundusze Unijne"

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

17.07.2018

Projekt nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)
W dniu 11.07.2018 r. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zawarł z Województwem Małopolskim umowę partnerską dotyczącą projektu informatycznego: "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu: 5 425 262,51 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 4 869 754,05 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu są zgodne z celem szczegółowym 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Działania 2.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jakim jest zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji.

Liderem (partnerem wiodącym) projektu jest Województwo Małopolskie. Szpital zdecydował o przystąpieniu do projektu z uwagi na jego cele i strategiczny charakter, jak również potrzeby inwestycyjne w zakresie informatyzacji.

W dniu 19.12.2019 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2355/19).

Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 17.07.2018

Dokument oglądany razy: 1448
« inne aktualności