bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek szpitala

Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swojej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
Wartość majątku Szpitala określają:
- fundusz założycielski,
- fundusz zakładu.
Wartość łączna na dzień 31.12.2002 r. 21 962 504, 71 PLN

Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia państwowego lub komunalnego lub mienia Uczelni.
Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Podstawą gospodarki finansowej Szpitala są plany :
- finansowy,
- inwestycyjny
ustalane przez Dyrektora Szpitala.

Szpital decyduje sam o podziale zysku.
Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy

Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz zakupionym lub otrzymanym majątkiem własnym.

RAPORTY O SYTUACJI EKONOMICZNEJ SZPITALAOpublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 30.05.2023
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 4 541