bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzający szpitalem

Dyrektor Naczelny
dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Kancelaria Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Kierownik: mgr Agnieszka Drzystek
Pracownicy Kancelarii: Małgorzata Grzybowska
Telefon bezpośredni: +48 12 333 93 83
Kierownik Kancelarii +48 12 333 93 84
Faks: +48 12 33 39 800
E-mail: sekretariat@usdk.pl

  • Dyrektor Szpitala jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem i reprezentującym Szpital na zewnątrz.
  • Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
  • Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
  • Dyrektor może upoważnić na podstawie pełnomocnictwa pracowników Szpitala do wykonania uprawnień zastrzeżonych dla niego niniejszym Statutem.
  • Do składania oświadczeń woli dotyczących mienia lub zobowiązań finansowych Szpitala wymagana jest łączna reprezentacja Dyrektora Szpitala i Głównego Księgowego.

Dyrektor Medyczny
prof. dr hab. med. Rafał Chrzan
Telefon bezpośredni do Sekretariatu: +48 12 333 93 90
E-mail: dyrmedyczny@usdk.pl

Koordynator Pionu Zabiegowego
lek. Elżbieta Byrska-Maciejasz
Telefon (do Sekretariatu Dyrektora medycznego): +48 12 333 93 90
E-mail: dyrmedyczny@usdk.pl

Koordynator Pionu Niezabiegowego
dr hab. med. Szymon Skoczeń, prof UJ
Telefon do Sekretariatu Kliniki Onkologii i Hematologii: +48 12 333 92 20, +48 12 333 92 21
E-mail: sskoczen@usdk.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Katarzyna Wójcik
Telefon: +48 12 333 96 07
E-mail: kwojcik1@usdk.pl

Główna Księgowa
mgr Anna Rybak
Telefon: +48 12 658 12 71 lub +48 12 333 90 32
E-mail: arybak@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Organizacją Opieki nad Pacjentem
dr n. o zdr. Anna Wojnar
Telefon: +48 12 333 93 88
E-mail: jakosc@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury

inż. Jan Zasowski
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji: Monika Zasadzińska
Telefon: +48 12 658 14 37 lub +48 12 658 20 11 wew. 1230
E-mail: jzasowski@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Aldona Rompel
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych: Elżbieta Karus-Chlebowska
Telefon: +48 12 333 93 11
E-mail: sekrekon@usdk.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych
mgr Anna Ziółkowska
Telefon: +48 12 333 94 10
E-mail: aziolkowska@usdk.plOpublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 28.04.2023
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 8 852