bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uczelni.

W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) przedstawiciel wojewody,
c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
d) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
f) 5 osób powołanych przez senat Uczelni.

Przewodniczący:
prof. dr hab. Maria Flis - przedstawiciel Rektora UJ

Członkowie:

  1. Piotr Czerwonka
  2. prof. dr hab. Antoni Czupryna
  3. dr med. Grażyna Dębska
  4. prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
  5. Alicja Kruk
  6. dr n. med. Janusz Legutko
  7. Anna Pruska
  8. Jarosław Raźny
  9. dr n. med. Zbigniew Samitowski
  10. prof. dr hab. Andrzej Surdacki


Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 05.10.2022
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 6 771