bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzający szpitalem

Dyrektor Naczelny
dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ

Telefon bezpośredni: +48 12 33 39 383 lub +48 12 33 39 384
Fax: +48 12 33 39 800
E-mail: sekretariat@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Andrzej Bałaga
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Telefon bezpośredni do sekretariatu: +48 12 333 93 90
E-mail: msteinhoff@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki nad Pacjentem
mgr Anna Wojnar
Telefon bezpośredni do sekretariatu: +48 12 333 93 88
E-mail: sekrpiel@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Aldona Rompel
Telefon bezpośredni do sekretariatu: +48 12 333 93 11
E-mail: smarcickiewicz@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji
inż. Jan Zasowski
Telefon bezpośredni do sekretariatu: +48 12 658 14 37
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1230
E-mail: jzasowski@usdk.pl

Główna Księgowa
mgr Anna Rybak
Telefon: +48 12 658 12 71 lub +48 12 333 90 32
E-mail: arybak@usdk.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Leczenia
dr hab. med. Szymon Skoczeń
Telefon (Sekretariat Kliniki Onkologii i Hematologii): +48 12 333 92 20, +48 12 333 92 21
E-mail: sskoczen@usdk.pl

- Dyrektor Szpitala jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem i reprezentującym Szpital na zewnątrz.
- Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
- Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
- Dyrektor może upoważnić na podstawie pełnomocnictwa pracowników Szpitala do wykonania uprawnień zastrzeżonych dla niego niniejszym Statutem.
- Do składania oświadczeń woli dotyczących mienia lub zobowiązań finansowych Szpitala wymagana jest łączna reprezentacja Dyrektora Szpitala i Głównego Księgowego.Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 22.11.2021
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 7 801