bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2

W dniu 5.11.2020 r. została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim, a Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie umowa o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.

W dniu 24.11.2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1668/20 o dofinansowaniu projektu nr RPMP.09.02.01-12-0106/20 w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie jest 39 partnerów.

Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Województwo Małopolskie, natomiast partnerami są podmioty lecznicze, jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego.

Zakres rzeczowo-finansowy zadania realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie:

  • Remont tlenowni wraz z wymianą urządzeń technologicznych
  • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej, płuc (2 szt.)
  • Bronchofiberoskop z wyposażeniem (1 szt.)
  • Wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, chusteczki, spraye, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki, maski panoramiczne, filtry do masek panoramicznych
  • Pulsoksymetry (8 szt.)
  • Aparat do mierzenia ciśnienia: elektroniczny wraz z wyposażeniem (1 szt.)
  • Kardiomonitory (2 szt.)
  • Monitory funkcji życiowych (2 szt.)

Całkowite koszty kwalifikowane zakupów dla Szpitala: 1 800 000 zł, całość finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach projektuOpublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 24.08.2021
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 30.11.2020
Dokument oglądany razy: 850