bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie działa na mocy nadanego mu
Statutu oraz na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą" oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

KONTO BANKOWE: 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010 (Bank Gospodarstwa Krajowego)

NIP: 679-25-25-795
REGON 351375886
KRS: nr 0000039390
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoOpublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 18.05.2015
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 4 963