bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uczelni.

W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) przedstawiciel wojewody,
c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
d) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
f) 5 osób powołanych przez senat Uczelni.

Przewodniczący:
prof. dr hab. Maria Flis - przedstawiciel Rektora UJ

Członkowie:

  1. Olga Zielińska - przedstawiciel Ministra Zdrowia
  2. Paweł Maliszewski - przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
  3. Wojciech Kozak - przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego
  4. dr med. Janusz Legutko - przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej
  5. dr med. Grażyna Dębska - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
  6. prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk - przedstawiciel Senatu UJ
  7. prof. dr hab. Andrzej Borowski - przedstawiciel Senatu UJ
  8. prof. dr hab. Andrzej Surdacki - przedstawiciel Senatu UJ
  9. mgr Ewa Klepacz-Zielińska - przedstawiciel Senatu UJ
  10. mgr inż. Wacław Andruszko - przedstawiciel Senatu UJ


Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 02.12.2014
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 5 535