bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powtórne wykorzystanie informacji

Działając na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) z późniejszymi zmianami - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie określa warunki udostępnienia informacji publicznej w celu powtórnego wykorzystania.

Udostępnianie informacji publicznej w celu powtórnego wykorzystania odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wniosek nie może dotyczyć informacji chronionej prawem.

Udostępnienie informacji publicznej w celu powtórnego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa, szczególnie ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub na mocy przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych

Każdy podmiot, który powtórnie wykorzystuje informację publiczną udostępnioną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest zobowiązany do poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu powtórnego wykorzystania nie może powodować konieczności podjęcia przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie działań przekraczających proste czynności.

W przypadku, gdy przygotowanie informacji w celu powtórnego wykorzystania wymaga poniesienia dodatkowych kosztów - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie może nałożyć na podmiot wnioskujący opłatę. Wysokość takiej opłaty będzie ustalana w każdym przypadku indywidualnie w trybie przepisów dotyczących powtórnego wykorzystania informacji publicznej.

W przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, wnioskującemu przysługują środki prawne określone w powoływanej wyżej ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Pobierz wniosekOpublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 18.10.2012
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 572