bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status i forma prawna

1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, zwany dalej "Szpitalem", jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Nr 14/98 z dnia 11 grudnia 1998r. w sprawie przekształcenia Państwowego Szpitala Klinicznego w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

2. Organem założycielskim Szpitala jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

3. Pełna nazwa Szpitala brzmi: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

4. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: USD w Krakowie.

5. Siedzibą Szpitala jest miasto Kraków.

6. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 18.10.2012
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 4 455