bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Witamy na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Aktualności

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

29.12.2022

Zakup zrealizowano w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadanie: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”, zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia Nr: 1/18/23/2022/2021NW/42/165.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29.12.2022

8 kwietnia 2022 r. została podpisana z Ministerstwem Zdrowia umowa nr DOI/FPC/COVID-19/42/2022/228 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego.

Realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

29.12.2022

27 kwietnia 2022 r. została podpisana z Województwem Małopolskim umowa o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3″, który współfinansowany będzie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 11.10.2013
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 12.10.2012
Dokument oglądany razy: 1 171 728